www.szpital-nisko.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest partnerem projektu p.n. Podkarpacki System Informacji Medycznej, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu usług medycznych dla mieszkańców na terenie Województwa Podkarpackiego.
W ramach projektu SPZZOZ w Nisku udostępnił e-Usługi m.in. e-Rejestracja i e-Informacja.

Aby skorzystać z e-Rejestracji (rejestracji online) należy zarejestrować się w Podkarpackim Systemie Informacji Medycznej.
W celu założenia konta w PSIM należy:
a) zarejestrować nowe konto, na portalu PSIM, wprowadzając wymagane dane. Aby założyć konto trzeba być osoba pełnoletnią (skończone 18 lat), dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail i telefonem komórkowym;
b) po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia konta z procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest nieaktywne;
c) aby konto było aktywne, należy udać się do jednego z listy podmiotów leczniczych zintegrowanych z Systemem PSIM, celem potwierdzenia tożsamości pacjenta dla konta PSIM;
W celu potwierdzenia tożsamości, należy przedstawić dokument zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz identyfikator PESEL (np. dowód osobisty) lub w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający jego kraj pochodzenia, oraz stosowany identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia lub numer dokumentu tożsamości;
d) po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, konto jest już aktywne i można używać wszystkich funkcjonalności portalu PSIM.

W celu założenia subkonta dla osoby niepełnoletniej należy:
a) posiadać aktywne konto na portalu PSIM;
b) użytkownik rejestrujący subkonto może podać własne konto poczty elektronicznej e-mail i telefon komórkowy;
c) subkonto zakłada jedne z opiekunów prawnych (np. rodzic). Subkonto przypięte jest do konta tego opiekuna prawnego. Istnieje możliwość w określonych sytuacjach do przeniesienia subkonta do innego konta. Jest to czynności wykonywana przez Administratora RCIM;
d) w opcji Moje dane- Subkonta, zarejestrować subkonto dla nowego użytkownika;
e) po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia subkonta z procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest aktywne. Standardowo system nie wymaga potwierdzenia tożsamości pacjenta dla posiadaczy subkont;
g) w przypadku założenia subkonta dla noworodka nie posiadającego PESEL, subkonto jest aktywne przez 30 dni (należy uzupełnić PESEL);
h) po osiągnięciu pełnoletności przez posiadacza, subkonto może być przekształcone w konto.

Proces zakładania konta lub subkonta w PSIM jest szczegółowo opisany w systemie pomocy.

e-Informacja - zadaniem tej e-Usługi jest udostępnienie informacji o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez te podmioty oraz innych ważnych informacji z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach tej e-Usługi pacjentom udostępniany jest m.in. Informator o usługach medycznych oraz Wyszukiwarka usług medycznych. Pacjenci mogą również założyć konto PSIM, dzięki któremu mogą m.in. rejestrować się elektronicznie (elektroniczna usługa e-Rejestracja) na usługi medyczne udostępniane w tym celu przez podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie. Dzięki posiadaniu konta PSIM pacjenci mogą udostępniać uprawnionym podmiotom leczniczym wprowadzane przez siebie do Rejestru Danych Ratunkowych informacje o charakterze ratunkowym.