www.szpital-nisko.pl
Misją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych ludności zgodnie z zasadą:
dobro chorego jest dobrem najwyższym.