www.szpital-nisko.pl

Dar od Firmy HAWANA Jerzy Różański.

Dar Regionalnego Koła Pszczelarzy z Bielińca.

W niżańskim Szpitalu powstał Oddział dla pacjentów z COVID-19.

Przywrócone przyjęcia w trybie nagłym.

Wstrzymane przyjęcia do oddziałów.