www.szpital-nisko.pl
9 listopada 2020 :: W niżańskim Szpitalu powstał Oddział dla pacjentów z COVID-19.
Decyzją z dnia 3 listopada 2020 roku, Wojewoda Podkarpacki zobowiązała Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku, w okresie od 3 listopada do odwołania stanu epidemii na terenie kraju, do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 35 łóżek dla pacjentów, w tym: z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – 2 łóżek, z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – 28 łózek i 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorami oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Utworzenie dodatkowych miejsc dla pacjentów z COVID-19 w Nisku spowoduje, że wszystkie oddziały niżańskiego Szpitala będą miały możliwość powrotu do szerszego zakresu udzielanych świadczeń. Do chwili obecnej w miejscach izolacyjnych tych oddziałów przebywali chorzy na COVID-19, co miało wpływ na utrudnienia w przyjmowaniu pacjentów z innymi chorobami wymagającymi leczenia na tych oddziałach, szczególnie ograniczenia przyjęć planowych.
Pomimo istniejącej pandemii i wykazującej dużą tendencję wzrostową liczbę zachorowań, musimy pamiętać, że Szpital im. PCK w Nisku musi zapewnić pomoc również pacjentom z innymi schorzeniami.
W czasie trwania pandemii wszyscy pacjenci, którzy są przyjmowani do Szpitala w Nisku mają przeprowadzane badania przesiewowe, w postaci wymazów na obecność SARS-CoV-2. Do chwili otrzymania wyniku muszą być poddani izolacji. Utworzenie dodatkowych miejsc dla chorych na COVID-19 w jednym wydzielonym miejscu, zapewni większe bezpieczeństwo dla zarówno pacjentów, jak i opiekującego się nimi personelu.