www.szpital-nisko.pl
Zasady obsługi administracyjnej osób niepełnosprawnych

1. Pacjent lub petent niepełnosprawny chcący dokonać czynności w komórkach zlokalizowanych w budynku Administracji winien zgłosić się do Izby Przyjęć.
2. Izba Przyjęć powiadamia pracowników danej komórki o oczekiwaniu pacjenta w Izbie Przyjęć, na załatwienie sprawy administracyjnej. Pacjent oczekuje na przyjście pracownika administracji w holu Izby Przyjęć.
3. Pracownik komórki organizacyjnej w Administracji przychodzi do Izby Przyjęć i obsługuje osobę niepełnosprawną w pokoju Pielęgniarki Oddziałowej zachowując zasady ochrony danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa Informacji.