www.szpital-nisko.pl

 


Cennik usług świadczonych przez
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Niskudostępny jest w Regulaminie Organizacyjnym SPZZOZ w Nisku

lub na stronie:


http://szpital-nisko.pl/oszpitalu-regulamin_organizacyjny.html