www.szpital-nisko.pl

Galeria najnowszych urządzeń i aparatury medycznej zakupionych do Szpitala Powiatowego im. PCK
w Nisku w latach 2005-2006.     
 samochód sanitarny z wyposażeniem
   mammograf    aparat RTG do prześwietleń kostno-płucnych
         
   
aparat RTG   aparat RTG śródoperacyjny   wideokolposkop
         
   
aparat USG    aparat RTG przyłóżkowy
  system do badań EEG
         
   
 inkubator zamknięty
  stanowisko do resuscytacji noworodka   system wspomagania wentylacji noworodka
         

   
 fotel ginekologiczny
  łóżko porodowe
  kolonoskop
         
   
gastrofiberoskop   lampa operacyjna    lampa operacyjna
         
   
lampa operacyjna    lampa zabiegowa
   defibrylator transportowy
         
   
 respirator transportowy
  respirator    aparat KTG
         
   
aparat KTG
  kardiomonitor   kardiomonitor
         
   
kardiomonitor   kardiomonitor   kardiomonitor
         
   
 defibrylator (3 sztuki)
  aparat do znieczuleń    pompa infuzyjna (10 sztuk)
         
   
  wózek do transportu chorych    dezynfektor    myjka do centralnej sterylizatorni
         
 
 
 autoklawy parowe   aparat do fizykoterapii prądem interferencyjnym
  aparat do magnetoterapii
         
   
aparat do laseroterapii   łóżko do intensywnej opieki medycznej (3 sztuki)   łóżko szpitalne (7 sztuk)
         
       
karetka "W"