www.szpital-nisko.pl
Aktualności

Dar od Firmy HAWANA Jerzy Różański.

Dar Regionalnego Koła Pszczelarzy z Bielińca.

W niżańskim Szpitalu powstał Oddział dla pacjentów z COVID-19.

Przywrócone przyjęcia w trybie nagłym.

Wstrzymane przyjęcia do oddziałów.


Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Chirurgicznym i Poradni Chirurgii Ogólnej. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej

Wstrzymane przyjęcia do Oddziału Wewnętrznego.

Rozliczenie otrzymanych środków finansowych i darowizn na walkę z SARS-CoV-2.

Darowizna od Gminy i Miasta Nisko.

Konkurs ofert na udzielenie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni kardiologicznej, wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera w ramach poradni kardiologicznej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZZOZ w Nisku oraz wykonywanie konsultacji kardiologicznych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych SPZZOZ w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Poradni Ginekologiczno-Położniczej. więcej

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego
w Poradni Chirurgicznej i wykonywanie badań ultrasonograficznych. więcej

Pracownia Rezonasu Magnetycznego w SPZZOZ w Nisku wznowiła badania.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Urologicznej. więcej

Podziękowania dla Gmin Powiatu Niżańskiego.

Dyrektor Paweł Błasiak kończy kierowanie SPZZOZ w Nisku.

Informacja o pochówku dzieci nienarodzonych w SPZZOZ w Nisku.

Darowizna od Fundacji Pocztowy Dar dla SPZZOZ w Nisku.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wraz z kierowaniem. więcej

Przy SPZZOZ w Nisku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej.

Nowa aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. więcej

SPZZOZ w Nisku zatrudni osobę na stanowisku terepeuty środowiskowego.

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu.

Szpital otrzymał darowiznę od Fundacji „Pocztowy Dar”.

Darowizna od Fundacji SIEPOMAGA.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. więcej

Podziękowania dla kibiców MKS "SOKÓŁ" NISKO.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Neonatologicznym. więcej

Szpital otrzymał darowiznę od Fundacji POLSAT.

Szpital otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podziękowanie dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Podziękowanie dla Prezydenta Stalowej Woli.

Dar Fundacji TVN „Nie jesteś sam” – Podziękowanie.

Dar Biskupa Sandomierskiego dla SPZZOZ w Nisku.

Podziękowania od dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników Przedzszkola Nr.4 z Osiedla Hutnik.

Podziękowania dla Stowarzyszenia Niewidzialna Ręka.

Podziękowania dla HSW S.A.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. więcej

Podziękowania dla STOWARZYSZENIA KIBICÓW STALI STALOWA WOLA.

Podziękowania dla PRACOWNIKÓW STACJI PALIW ORLEN NR 0803 W STALOWEJ WOLI PRZY UL. STASZICA.

APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Informacja dotycząca działalności POZ

Informacja o odbiorze recept i skierowań.

Zmiana organizacji przyjęć pacjentów w Poradniach Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku..

Wznowienie przyjęć ostrodyżurowych pacjentów w SPZZOZ w Nisku.

Komunikat Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej

KOMUNIKAT

Informacja o zagrożeniu koronawirusem.

Szpital w Nisku zamknięty dla osób niewymagających hospitalizacji lub diagnostyki.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Alergologicznej. więcej

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?

Ograniczenie odwiedzin.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pediatrycznym. więcej

Inauguracja w MZ Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now”.

Sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku oddany do użytku.

Dar młodzieży RCEZ w Nisku dla Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala.

„Dieta Mamy”

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej.

Informacja o pochówku dzieci nienarodzonych w SPZZOZ w Nisku.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej

Zakończenie realizacji projektu termomodernizacji budynków SPZZOZ w Nisku.

Nowy sprzęt i aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia
celem prowadzenia działalności gospodarczej (sklepu spożywczo-przemysłowego). więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Wykonywanie badań urodynamicznych w oddziale ginekologiczno-położniczym. więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedycznym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. więcej

Informacja
Twoje prawa po poronieniu lub martwym urodzeniu. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ortopedycznym. więcej

Szpital w Nisku będzie współpracował z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Wykaz nieruchomości do wynajmu.

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ortopedycznym. więcej

Oferta sprzedaży kaset i błon RTG

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w OAiIT dotyczących wykonywania znieczuleń do zabiegów w zakresie: artroskopii barku i kolana, artroskopii barku, kolana, biodra z rekonstrukcją lub poprawą stabilności, endoprotezoplastyki (biodra, kolana, barku), endoprotezoplastyki i rekonstrukcja stawów ręki. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez technika elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej. więcej

Uruchomiona Telefoniczna Informacja Pacjenta.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów.

Oferta pracy.

Kondolencje

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
wykonywanie usług diagnostycznych - badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów i urządzeń.

Ograniczenie przyjęć pacjentów w Przychodni Specjalistycznej.

Nowy Dyrektor SPZZOZ w Nisku

Wyróżnienie dla SPZZOZ w Nisku

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
wykonywanie usług diagnostycznych - badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczących wykonywania znieczuleń do zabiegów w zakresie: Artroskopii barku i kolana, Artroskopii barku, kolana, biodra z rekonstrukcją lub poprawą stabilności, Endoprotezoplastyki (biodra,kolana,barku), Endoprotezoplastyki i rekonstrukcji stawów ręki. więcej

100 lat PCK

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Endokrynologicznej, udzielanie konsultacji endokrynologicznych w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Nisku. więcej

Wykaz nieruchomości do wynajmu.

„Zdrowie dla wszystkich”
„Zdrowie dla wszystkich” to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. więcej

Uroczyste oddanie nowoczesnego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Nisku.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Izbie Przyjęć. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych w SPZZOZ w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Diabetologicznej. więcej

Zakończenie realizacji projektu:
pn. Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Chorób Wewnętrznych. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Izbie Przyjęć. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Endokrynologicznej. więcej

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora SPZZOZ w Nisku z dnia 08.02.2019 r.
w sprawie ograniczenia odwiedzin. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pediatrycznym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczeń zdrowotnych dotyczących procedur medycznych z zakresu ortopedii ze szczególnym uwzględnieniem artroskopii rekonstrukcyjnych w Oddziale Ortopedycznym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Izbie Przyjęć. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Pracowni USG - wykonywanie i opisywanie badań USG stawów biodrowych u dzieci. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, w Pracowni Tomografii Komputerowej i w Pracowni USG – kierowanie, wykonywanie i opisywanie badań oraz dyżury pod telefonem. więcej

Szpital otrzymał dodatkowe środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć, oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych. więcej

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego:
w Poradni Gastroenterologicznej i wykonywanie badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii, w Poradni Neurologicznej, w Poradni Chirurgii Onkologicznej, w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej wraz z pełnieniem obowiązków koordynatora. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
konsultacji psychologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych:
rezonans magnetyczny wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń.
w Oddziale Pediatrycznym, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, w Oddziale Neonatologicznym i w Poradni Neonatologicznej, w Oddziale Chorób Wewnętrznych. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń.
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Poradni Chirurgii Ogólnej, w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym wraz z kierowaniem, w Oddziale Ortopedycznym i Poradni Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych w pakietach. więcej

Wykaz nieruchomości SPZZOZ w Nisku do wynajmu.

SPZZOZ w Nisku otrzymał dofinansowanie na termomodernizację energetyczną budynków.

Oferta pracy -pielęgniarka/pielęgniarz

IV Konferencja Ratownictwa Medycznego
"Meandry ratownictwa - system to my!" więcej

Nowy sprzęt medyczny w niżańskim szpitalu.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie wykonywania w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Nisku konsultacji specjalistycznych w zakresie kardiologii. więcej

Szpital w Nisku spełnił warunki do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie:- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni kardiologicznej;- na wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera w ramach poradni kardiologicznej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZZOZ w Nisku. więcej

Kryształowe Serce dla pielęgniarek SPZZOZ w Nisku

INFORMACJA

Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.

Życzenia Starosty Niżańskiego z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania czynności ratownika med.-kierowcy

„Cieplutkie” prezenty dla dzieci urodzonych w niżańskim szpitalu.

Informacja dla pacjentów.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych w oddziale wewnętrznym.

Nowa aparatura medyczna w niżańskim szpitalu.

Nowy tomograf w niżańskim szpitalu.

Otrzymaliśmy sprzęt medyczny od WOŚP.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu urologii w poradni urologicznej.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu ort. i traum. narządu ruchu w poradni.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu pełnienia dyżurów med. w Oddziale Ortopedycznym.

Oferta pracy dla lekarzy

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania badań urodynamicznych.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawów.

Sześćsetny noworodek w 2017 r. i Pierwszy w 2018 r. w niżańskim szpitalu

Przetarg na sprzedaż urządzeń do obróbki drewna

Odeszli od nas
Nie żyje lek. Walery Bieniecki i lek. Wacław Sałdan więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie wykonywania badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku więcej

Informacja o projektach realizowanych z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane przez pielęgniarki

Życzenia dla Ratowników Medycznych

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane przez pielęgniarki

Oddział dziecięcy po remoncie.

Dofinansowanie na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Informacja odnośnie funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Informacja dla osób posiadających trudność w komunikowaniu się

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
w rodzaju udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Nisku w systemie całodobowym w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. więcej

III Podkarpacka Konferencja Ratownictwa Medycznego w Ulanowie

Lokale do wynajęcia

Konkurs na udzielenie świadczeń
z zakresu położnictwa i ginekologii w oddziale ginekologiczno-położniczym i/lub w poradni K. więcej

Konkurs na udzielenie świadczeń
z zakresu chirurgii w oddziale chirurgicznym i/lub poradni chirurgicznej więcej

Kryształowe Serce dla pielęgniarek SPZZOZ w Nisku

Otrzymaliśmy sprzęt medyczny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Rudnik nad Sanem

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jeżowe

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni diabetologicznej. więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jarocin

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Nisko

Nowoczesny ambulans w niżańskim szpitalu

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - NABÓR CIĄGŁY - KONKURS OTWARTY

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Ulanów

Informacja - Punkt pobrań

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Wykonywania czynności ratownika medycznego - kierowcy w zespołach transportowych oraz ratownictwa medycznego w SPZZOZ w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu: badań diagnostycznych i konsultacji specjalistyczny

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Miasta Nisko

Otrzymamy sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oferta pracy - specjalista geriatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - NABÓR CIĄGŁY

Kryształowe Serce dla pielęgniarki SPZZOZ w Nisku
Z wielką radością informujemy... więcej

Poradnia neurologiczna zakontraktowana od 01.07.2016 r.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - NABÓR CIĄGŁY

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - NABÓR CIĄGŁY

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - Odz. Wewnętrzny.

Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych - AKTUALNE

Nowe urządzenia w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
W Szpitalu Powiatowym im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku uruchomiono nową aparaturę i sprzęt medyczny. więcej

Uruchomienie rejestracji internetowej do przychodni specjalistycznych.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest partnerem projektu p.n. Podkarpacki System Informacji Medycznej więcej

Praca dla lekarzy chirurgów i chirurgów onkologicznych

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPZZOZ w Nisku

Biała sobota w Niżańskim Szpitalu
Biała sobota w Niżańskim Szpitalu więcej

Informacja
Informujemy, że w poradni K Przychodni Specjalistycznej więcej

Lokale do wynajęcia

Miejsca specjalizacyjne dla lekarzy

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPZZOZ w Nisku

Zmiana siedziby poradni kardiologicznej
Od dnia 8 września 2015 r. zmiana adresu poradni kardiologicznej więcej

Podziękowania
W dniu 26 maja podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej zostały wyróżnione nagrodą "Kryształowe Serce" więcej

Lokale do wynajęcia.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku posiada do wynajęcia lokale (na aptekę lub działalność związaną ze służbą zdrowia): więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
Całodobowa ochrona obiektów, osób i mienia wraz z obsługą systemu parkingowego w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. więcej

Życzenia z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego
Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa leków do apteki szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK W Nisku. więcej

I PODKARPACKI RAJD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Trwają intensywne przygotowania do organizacji  I PODKARPACKIEGO RAJDU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO więcej

Podziękowania dla Stanisława Krasnego
Szanowny Panie Dyrektorze! więcej

Podziękowania dla Pana Stanisława Krasnego Dyrektora SPZZOZ w Nisku
Z dniem 31 marca 2015 r. Pan Stanisław Krasny przestał pełnić funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. więcej

Ogłoszenie o konkursie
W dniu 30 marca 2015 r. zostało opublikowane w gazecie Rzeczpospolita ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku o następującej treści: więcej

Zakończenie projektu
W dniu 30 stycznia 2015 roku została zakończona realizacja projektu „Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej(PSIM)” więcej

Rejestracja do poradni neonatologicznej

Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych więcej

Ranking Szpitali 2014

Sprzęt medyczny od WOŚP
 W ostatnich dniach sierpnia oddział noworodkowy Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku otrzymał nowy sprzęt medyczny więcej

Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń z zakresu badań histopatologicznych i cytologicznych oraz wykonywania sekcji zwłok  więcej

Remont na oddziale noworodkowym zakończony.
Na początku lipca zakończone zostały ostatnie prace remontowe na oddziale noworodkowym Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. więcej

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu...
Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis. więcej

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Nowoczesny ambulans sanitarny w niżańskim szpitalu.
Uroczyste przekazanie ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku odbyło się 25 listopada br. przy izbie przyjęć szpitala. więcej

Nowi lekarze na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Od 15 listopada w oddziale ginekologiczno-położniczym niżańskiego szpitala pracują nowi lekarze. więcej

Ranking szpitali w 2013 r.
W tym roku po raz dziesiąty Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało na zlecenie Rzeczpospolitej Ranking "Bezpieczny Szpital". więcej

Informacja o realizacji PSIM
W dniu 17 sierpnia 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy SPZZOZ w Nisku a Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu w ramach... więcej

Rejestracja ZIP w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Będzie SOR i lądowisko
Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku będzie posiadał Szpitalny Oddział Ratunkowy i lądowisko dla śmigłowców... więcej

Otrzymaliśmy sprzęt od Owsiaka
Oddział noworodkowy Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku otrzymał sprzęt medyczny od Fundacji Wielka Orkiestra... więcej

Podziękowania od WOŚP

Sprzęt dla wcześniaków od WOŚP
Oddział Noworodkowy niżańskiego szpitala wzbogaci się o nowe urządzenia medyczne przekazane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy więcej

Podsumowanie działalności i zadania na 2013 rok
29 stycznia 2013 roku w SPZZOZ w Nisku odbył się briefing prasowy z udziałem Starosty Niżańskiego – Gabriela Waliłko, Dyrektora SPZZOZ więcej

Konkurs na Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Wojewoda odwiedziła szpital
W poniedziałek 17 grudnia  niżański szpital odwiedziła Małgorzata Chomycz-Śmigielska... więcej

List Wojewody Podkarpackiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Medal za Długoletnią Służbę
W dniu 8 października 2012 roku dyrektor niżańskiego szpitala Stanisław Krasny otrzymał z rąk wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej złoty Medal... więcej

Nowy lekarz ginekolog-położnik
 Od 1 października w oddziale ginekologiczno-położniczym niżańskiego szpitala pracuje lekarz ginekolog-położnik - Marek SARZYŃSKI... więcej

Budowa Roku Podkarpacia 2011
W sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 5 czerwca br. wręczono nagrody 12 edycji konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2011... więcej

Determinacja na przetrwanie
Wywiad ze Stanisławem Krasnym - Dyrektorem SPZZOZ w Nisku... więcej

Podsumowanie inwestycji na położnictwo
W ubiegłym roku niżańska porodówka zmieniła się nie do poznania. Najpierw zmodernizowano poradnię K i uruchomiono Niżańską Szkołę więcej

Zakończony projekt

nowy trakt porodowy
Dwa oddziały Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku – ginekologiczno-położniczy i noworodkowy – zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jest to część wielkiego projektu realizowanego przez niżański szpital. więcej

Ogłoszenie o konkursie

BIAŁA SOBOTA

Pół tysiąca noworodków

Galeria zdjęć z nowego pawilonu

Otwarcie nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
W poniedziałek 25 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.  więcej

Zgłoś się na mammografię

Porody bez bólu
W połowie ubiegłego roku Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Nisku rozpoczął realizację programu "Rodzić bez bólu"... więcej

Ruszył ostatni etap rozbudowy szpitala
Po dwóch latach przerwy ruszył kolejny, ostatni już etap rozbudowy Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku... więcej

Porody bez bólu
W ramach psychoprofilaktyki bólu porodowego, Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Nisku rozpoczyna realizację programu Rodzić bez bólu... więcej

Porody rodzinne w niżańskim szpitalu

5 mln dotacji dla szpitala
(...) Na 3 miejscu listy podstawowej znalazł się wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. więcej

Już 500 noworodków
Już ponad pół tysiąca dzieci przyszło na świat w tym roku w niżańskim szpitalu... więcej

Stół chirurgiczny od PZU
Powrzechny Zakład Ubezpieczeń na Życie w ramach realizacji programu prewencji... więcej

Otwarcie pracowni tomograficznej

Za kilka dni otwarcie pracowni TK
Wkrótce rozpocznie funkcjonowanie pracownia tomografii komputerowej przy Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Trwają ostatnie prace montażowe... więcej

TOMOGRAF już za kilka tygodni

Umowa na dostawę tomografu podpisana
W dniu 12 maja br. została podpisana umowa na dostawę i montaż 16-rzędowego tomografu... więcej

Poradnia urologiczna w SPZZOZ
Od 15 kwietnia 2009 roku SPZZOZ w Nisku uruchamia Poradnię Urologiczną. więcej

Otwarcie Poradni "K" i Szkoły Rodzenia
W czwartek 12 marca Dyrektor Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Stanisław Krasny dokonał otwarcia nowej Poradni Ginekologicznej oraz Niżańskiej Szkoły Rodzenia. więcej

Nowe ceny za usługi medyczne dla pacjentów nieubezpieczonych
Od 1 stycznia obowiązują nowe ceny za usługi medyczne dla  pacjentów nieubezpieczonych, więcej

Nowoczesny sprzęt do rehabilitacji
Dział fizjoterapii niżańskiego szpitala od początku grudnia pracuje na nowych urządzeniach rehabilitacyjnych... więcej

Zakończono kolejny etap rozbudowy
Zostały zakończone prace przy rozbudowie szpitala, zaplanowane na bieżący rok... więcej

Kryształowy Koliber dla niżańskiego diabetologa
W tegorocznej edycji konkursu prestiżowe wyróżnienie w kategorii Lekarz Roku otrzymał Leszek Tondel - ordynator oddziału... więcej

Dwa miliony na informatyzację
W przyszłym roku w niżańskim szpitalu będzie realizowany wielki projekt informatyczny w ramach... więcej

500 noworodków w niżańskim szpitalu
W tym roku w niżańskim szpitalu przyszło na świat już pół tysiąca dzieci... więcej

Zmodernizowane poradnie
Po kilkumiesięcznym remoncie wznowiły działalność trzy poradnie zabiegowe: chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna... więcej

Ruszą prace przy rozbudowie szpitala
Od 23 czerwca wznowione zostaną prace przy rozbudowie szpitala. W ciągu najbliższych tygodni... więcej

Sprzęt medyczny od Fundacji Polsat
Na początku maja do szpitala przyszła informacja z Fundacji "POLSAT"... więcej

Nowy cennik usług medycznych
Od 1 stycznia zmieniły się ceny usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku... więcej

Roczne zadanie inwestycyjne wykonane
Dobiegła końca realizacja drugiego etapu rozbudowy Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. W ubiegłym tygodniu... więcej

Apteka szpitalna po remoncie
Szpitalna apteka doczekała się modernizacji. Obecnie, po gruntownym remoncie, spełnia wymogi określone w rozporządzeniu... więcej

To już 500 noworodków w tym roku
W poniedziałek 7 listopada kilka minut po godzinie 10 w niżańskim szpitalu urodziły się bliźnięta. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego... więcej

Dobiega końca drugi etap rozbudowy
Dobiega końca tegoroczny etap rozbudowy Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Brakuje już tylko... więcej

Oddział Dziecięcy jak nowy
Zakończony został remont Oddziału Dziecięcego. Teraz mali pacjenci przebywający na leczeniu, a także rodzice... więcej

Dotacja z gminy Jeżowe
W ubiegłym tygodniu radni Gminy Jeżowe podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji w wysokości 25 tysięcy złotych... więcej

Czterdzieści pięć tysięcy z Ulanowa
Kolejna niżańska gmina przekaże środki na rozbudowę szpitala. Radni Gminy Ulanów, na mocy uchwały...  więcej

Dotacja z Gminy Jarocin
Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku otrzyma kolejną dotację. Na wtorkowej sesji Rada Gminy Jarocin... więcej

Minął rok - czas na podsumowanie
Mija rok od rozpoczęcia budowy nowego skrzydła w niżańskim szpitalu. W tym czasie teren wokół placówki... więcej

Kolejna dotacja - z gminy Harasiuki
Rada Gminy Harasiuki w dniu 4 września podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej samorządowi... więcej

Dotacja z niżańskiej gminy
W ubiegłym tygodniu niżańscy radni podjęli uchwałę o przekazaniu 150 tysięcy złotych dla powiatu na rozbudowę szpitala... więcej

Rudnik wspiera rozbudowę szpitala
Na wczorajszej sesji radni miasta i gminy Rudnik nad Sanem jednogłośnie podjęli uchwałę o przyznaniu dotacji... więcej

Bezpłatne badania mammograficzne
Już od 9 lipca niżański szpital zaprasza kobiety w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne profilaktyczne badanie mammograficzne... więcej

Bez kolejki do ortopedy
Pacjenci poradni urazowo-ortopedycznej nie powinni już narzekać na długie kolejki. Od minionego poniedziałku porad lekarskich... więcej

Zmiany w pogotowiu
Już od 1 lipca zmieni się obsada karetki wypadkowej w niżańskim pogotowiu. Dotychczas do wypadku jeździł lekarz... więcej

Spotkanie z posłem Stanisławem Ożogiem
W piątek 8 czerwca, w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku gościł poseł PiS Stanisław Ożóg, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych... więcej

Trwa rozbudowa szpitala
W pierwszej połowie maja rozpoczęła się realizacja drugiego etapu rozbudowy niżańskiego szpitala... więcej

Zmiana na stanowisku ordynatora chirurgii
Od dzisiaj obowiązki ordynatora oddziału chirurgicznego niżańskiego szpitala przejął lekarz Jerzy Wawryca... więcej

Nowy sprzęt na ginekologii
Oddział ginekologiczny Szpitala Powiatowgo im. PCK w Nisku wzbogacił się o zestaw do badań... więcej

Nowe łóżka dla pacjentów szpitala
W czwartek do niżańskiego szpitala dostarczone zostały nowe łóżka. Wszystkie już trafiły na oddziały... więcej

Galeria aparatury medycznej
Zapraszamy do obejrzenia najnowszego sprzętu i aparatury medycznej, które zostały zakupione do szpitala... więcej

Dotacja dla szpitala
Na wczorajszej sesji Rady Powiatu Niżańskiego został zatwierdzony budżet, w ramach którego... więcej

Posiedzenie Rady Społecznej
20 lutego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad Stanisław Krasny, dyrektor... więcej

Artyści zagrali dla dzieci
We wtorek 6 lutego na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku zrobiło się przez chwilę bardzo... więcej

Szpital ma centralną sterylizatornię
Od stycznia tego roku w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku funkcjonuje centralna sterylizatornia... więcej

Pierwszy etap zakończony
Zgodnie z zawartą we wrześniu umową z końcem 2006 roku zakończono realizację pierwszego etapu rozbudowy... więcej

Rodzić po europejsku
Niżański szpital wzbogacił się o wyremontowany oddział noworodkowy, który teraz spełnia już europejskie... więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Nowa Rada Społeczna SPZZOZ w Nisku
Na sesji Rady Powiatu Niżańskiego, w dniu 8 grudnia 2006 roku, została powołana Rada Społeczna SPZZOZ w Nisku III kadencji... więcej

Fotoreportaż z budowy cz. VI
Dobiegają końca prace pierwszego etapu budowy. Na dzień dzisiejszy wykonane są instalacje sanitarne... więcej

Jesienny fotoreportaż z budowy cz. V
Na budowie nowego pawilonu wiele zmian. Stoi już większa część piwnicznych ścian. W ostatnich dniach... więcej

Zmiana organizacji ruchu
Już od środy obowiązuje zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku... więcej

Karetka od wojewody
Jeszcze w tym roku Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku wzbogaci się o nowy ambulans... więcej

Relacja z placu budowy cz. IV
Zapraszamy ponownie na plac budowy nowego pawilonu. Przez ostatni tydzień stanęły wszystkie słupy szkieletowe... więcej

Wyższe wynagrodzenia od października
W dniu dzisiejszym Stanisław Krasny, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zawarł porozumienie  z organizacjami związkowymi... więcej

Fotoreportaż z budowy cz. III
Przedstawiamy kolejne zdjęcia z placu budowy. Jak widać, prace na parkingu zbliżają sie ku końcowi... więcej

Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej
Spotkanie Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Nisku rozpoczęło się od sprawozdania z bieżącej działalności placówki. Stanisław Krasny, dyrektor SPZZOZ... więcej

Fotoreportaż z budowy cz. II
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy. W chwili obecnej budowlańcy robią betonowy podkład... więcej

Ruszyła rozbudowa szpitala!
Ruszyła rozbudowa szpitala. Prace wykonuje firma ERBUD Sp. z o.o. z Warszawy. W ciągu pierwszych... więcej

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę szpitala
22 sierpnia 2006 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu pod nazwą: Dostosowanie Szpitala... więcej

Witamy w nowym serwisie www
W dniu dzisiejszym uruchomiony został nowy serwis internetowy Szpitala Powiatowego im. Polskiego Czerwonego... więcej