www.szpital-nisko.pl
5 czerwca 2020 :: Szpital otrzymał darowiznę od Fundacji „Pocztowy Dar”.

Fundacja „Pocztowy Dar” z siedzibą w Warszawie udzieliła SPZZOZ w Nisku darowizny kwoty pieniężnej w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie w walce ze stanem epidemicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zakup niezbędnych artykułów i sprzętu związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Dofinansowanie pochodzi z wpłat Spółek Grupy Poczty Polskiej.
W imieniu pacjentów i pracowników SPZZOZ w Nisku serdecznie dziękuję za ten dar.
W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa okazaliście Państwo całej społeczności Szpitala zrozumienie i wsparcie dające nam siłę do dalszej pracy i wiarę w dobro, które doświadczyliśmy. Raz jeszcze z serca dziękujemy.

Dyrektor SPZZOZ w Nisku
Paweł Błasiak