www.szpital-nisko.pl

Realizacja projektu w ramach ZPORR                             
                                                                                                


                                     
W 2005 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku zrealizował projekt pod nazwą "Podniesienie jakości świadczeń w SPZZOZ Nisko poprzez zakup sprzętu medycznego i diagnostycznego" współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet III poddziałanie 3.5.2 "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia".


Celem realizacji projektu było:
    - poprawienie ogólnego standardu oddziałów,
    - poprawienie jakości i możliwości diagnostycznych oraz poziomu leczenia
    - poprawienie komfortu badania dla pacjenta
    - poprawienie bezpieczeństwa leczenia
    - zmniejszenie możliwości zakażeń szpitalnych

W ramach projektu zakupiono nowoczesne urządzenia medyczne dla oddziałów wewnętrznych, oddziału intensywnej terapii, pracowni RTG, pracowni endoskopowej, bloku operacyjnego oraz pracowni ultrasonograficznej:

    - aparat RTG wartość 597.777,77 zł
    - aparat RTG śródoperacyjny wartość 226.557 zł
    - gastrofiberoskop wartość 59.800 zł
    - kolonoskop wartość 59.475,52 zł
    - aparat USG wartość 299.000,01 zł
    - autoklawy parowe - 2 sztuki wartość 299.269 zł
    - lampy operacyjne - 2 sztuki wartość 48.995,30 zł
    - system do badań EEG wartość 46.545 zł
    - kardiomonitory - 5 sztuk wartość 173.311,11 zł
    - respirator wartość 73.251,13 zł
    - aparat do znieczuleń wartość 228.044,82 zł


 
   
 

Nakłady finansowe wyniosły 2.133.004,56 zł w tym:
    - 75% środki Unii Europejskiej
    - 10% środki budżetu państwa
    - 15% środki własneZapraszamy do galerii sprzętu medycznego