www.szpital-nisko.pl
8 sierpnia 2018 :: Szpital w Nisku spełnił warunki do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.
SPZZOZ w Nisku uzyskał pozytywną ocenę spełnienia standardów akredytacyjnych przez zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na podstawie przeglądu akredytacyjnego dokonanego w dniach 11-13.07.2018 r. Tym samym spełnił warunki do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego nadawanego przez Ministerstwo Zdrowia.
SPZZOZ uczestniczył w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pn. „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spełnienie standardów akredytacyjnych potwierdza, iż Szpital w Nisku realizuje na najwyższym poziomie standardy medyczne i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa medycznego. Uzyskanie akredytacji skutkuje również zwiększeniem finansowania Szpitala w zakresie ryczałtu szpitalnego.