www.szpital-nisko.plDotacja z Ministerstwa ZdrowiaW 2005 roku Minister Zdrowia przyznał SPZZOZ w Nisku dotację na realizację "Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005 dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej". 


W ramach przyznanej dotacji Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny:

   - mammograf 180.000,00 zł
   - aparat RTG do prześwietleń kostno-płucnych 210.000,00 zł
   - aparat RTG przyłóżkowy 63.700,49
   - stanowisko do resuscytacji noworodka 25.499,99 zł
   - system wspomagania wentylacji noworodka 58.128,00 zł
   - inkubator zamknięty 34.500,00 zł
   - łóżko porodowe - 2 szt. 39.740,55 zł
   - aparat KTG - 2 szt. 15.000,00 zł
   - fotel ginekologiczny 14.999,76 zł
   - lampa operacyjna - 2 szt. 34.131,20 zł
   - lampa zabiegowa 3.750,00 zł
   - wózek do transportu chorych - 2 szt. 7.480,72 zł
   - defibrylator - 3 szt. 65.996,50 zł
   - myjka do centralnej sterylizatorni 30.086,25 zł
   - dezynfektor 41.163,00 zł
   - samochód sanitarny z wyposażeniem 169.875,00 zł
   - defibrylator transportowy 27.000,00 zł
   - respirator transportowy 12.000,00 zł
   - pompa infuzyjna - 10 szt. 44.940,00 zł
   - łóżko do intensywnej opieki medycznej - 3 szt. 41.961,37 zł
   - aparat do fizykoterapii prądem interferencyjnym 3.000,00 zł
   - aparat do magnetoterapii 6.000,00 zł
   - aparat do laseroterapii 6.000,00 zł
   - wideokolposkop 14.626,24 zł
   - łóżka szpitalne (7 szt.) i rehabilitacyjne (4 szt.) 50.545,46 złŁączna wartość zakupionej aparatury wyniosła 1.200.124,53 zł. 


Zapraszamy do galerii sprzętu medycznego