www.szpital-nisko.pl
Inspektorem Ochrony Danych jet Pan Adam Ziemiński, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@szpital-nisko.pl lub telefonicznie pod numerem 575-822-007.