www.szpital-nisko.pl
KOMUNIKAT
Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Informuję o dostępności do świadczeń medycznych w oddziałach, poradniach oraz pracowniach diagnostycznych naszego szpitala na dzień 01.07.2020r. wg. poniższego zestawienia. Jednocześnie wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, w nadchodzących dniach, przed skorzystaniem z świadczeń medycznych, proszę o sprawdzenie aktualnych informacji o dostępności na naszej stronie internetowej www.szpital-nisko.pl w zakładce harmonogram przyjęć.

Oddziały Szpitalne:
- przyjęcia planowe i w trybie nagłym.
Przed przyjęciem na oddziały zabiegowe w celu wykonania zabiegu, pacjenci będą poddawani badaniom testem antygenowym na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Dla pozostałych pacjentów test wykonywany będzie w przypadku występowania objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Fizjoterapia:
- Pracownia Fizjoterapii w Nisku;
- Pracownia Fizjoterapii w Rudniku nad Sanem
wykonują zabiegi fizjoterapii wg harmonogramu.

Diagnostyka ambulatoryjna i obrazowa:
- diagnostyka laboratoryjna - pełny zakres diagnostyki dostępny również dla pacjentów spoza Szpitala;
- pracownia RTG w budynku szpitala - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia RTG w budynku przychodni - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia USG - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia tomografii komputerowej - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia endoskopii: od 01.10.2020 r. wykonywane będą badania zarówno ambulatoryjne jak i dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.
Przed badaniem endoskopowym pacjenci będą poddawani badaniu testem antygenowym na obecność wirusa SARS-CoV-2.