www.szpital-nisko.pl
8 lutego 2007 :: Szpital ma centralną sterylizatornię

 

 

Od stycznia tego roku w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku funkcjonuje centralna sterylizatornia, w której zatrudnionych będzie pięć osób. Komórka ta powstała w celu zapewnienia odpowiedniej jakości sterylnych materiałów medycznych, z których korzystają sale operacyjne, oddziały szpitalne, poradnie oraz pracownie diagnostyczne.

Narzędzia, bielizna i sprzęt medyczny poddawane są sterylizacji parowej w nowoczesnych sterylizatorach.
Dotychczas dokonywano sterylizacji w podręcznych autoklawach w miejscach używania wysterylizowanych artykułów.

Obecne rozwiązanie posiada wiele zalet. Czynności, takie jak mycie, dezynfekcja, sterylizacja, pakowanie, kontrola, magazynowanie i wydawanie, wykonywane są przez wykwalifikowany personel. Jest to rozwiązanie korzystniejsze i w efekcie zmniejsza ryzyko zakażeń szpitalnych.

Mimo znaczącego unowocześnienia jest to rozwiązanie przejściowe. Docelowo sterylizatornia planowana jest w nowo budowanym pawilonie, gdzie będą stosowane sterylizatory parowe i gazowe.                                
 zdjęcie 1                             zdjęcie 2                             zdjęcie 3                                  


                                
 zdjęcie 4                             zdjęcie 5                             zdjęcie 6                          
         

                                
 zdjęcie 7                             zdjęcie 8                             zdjęcie 9