www.szpital-nisko.pl
26 marca 2020 :: APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wsparcia finansowego, jakiego można byłoby udzielić dla naszego Niżańskiego Szpitala, na walkę z epidemią koronawirusa, w załączeniu przedstawiam Apel o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, który zawiera szczegółowe informacje na ten temat.
Podejmowane działania są następstwem inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko, dotyczącej wsparcia naszego Szpitala za pomocą różnych możliwych form, która została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Niżańskiego w dniu 20 marca 2020 r. Propozycja ta została skonsultowana z Dyrekcją Szpitala. Podjęcie jakichkolwiek działań wydłużało się w czasie, co wynikało ze względów proceduralnych, związanych z założeniem przez SPZZOZ w Nisku, wyodrębnionego, dedykowanego specjalnie na tego typu wpłaty – darowizny, rachunku bankowego.
Kwoty, które zostaną w obecnej sytuacji wpłacone na to specjalne konto Szpitala, natychmiast mogą być przeznaczone na środki zabezpieczenia indywidualnego lub inne pilne potrzeby, związane z epidemią koronawirusa.
Deklarujemy precyzyjne rozliczenie uzyskanego wsparcia finansowego poprzez zamieszczenie odpowiedniego raportu na stronie internetowej naszego Szpitala.
Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wesprzecie nasz Szpital, dzięki czemu zapewniacie bezpieczeństwo Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego – Pacjentom i Pracownikom Szpitala.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wpłatę darowizny, proszę, aby środki finansowe wpłacać bezpośrednio na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy SPZZOZ w Nisku, począwszy od dnia 27 marca 2020 r.


Z wyrazami wdzięczności
Paweł Błasiak - Dyrektor SPZZOZ w Nisku