www.szpital-nisko.pl
31 stycznia 2013 :: Podsumowanie działalności i zadania na 2013 rok


29 stycznia 2013 roku w SPZZOZ w Nisku odbył się briefing prasowy z udziałem Starosty Niżańskiego – Gabriela Waliłko, Dyrektora SPZZOZ w Nisku – Stanisława Krasnego i kierownika oddziału ginekologiczno-położniczego – Jerzego Piechnika.Na zdjęciu (od lewej): Jerzy Piechnik - kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego, Gabriel Waliłko - Starosta Niżański, Stanisław Krasny - dyrektor SPZZOZ w Nisku


Głównym tematem konferencji było podsumowanie działalności w 2012 roku i kierunki rozwoju na rok bieżący.

Starosta Gabriel Waliłko przedstawił krótką informację na temat budżetu powiatu na bieżący rok.

Następnie dyrektor szpitala podsumował ubiegły rok jako pomyślny. -Dołożyliśmy wszelkich starań, aby praktycznie wszystkim potrzebującym udzielić skutecznej pomocy. Osiągnęliśmy przychody na poziomie 34.135.522,53 zł, koszty na poziomie 34.008.866,79 zł, co nam dało wynik finansowy za ubiegły rok 126.655,74 zł na plusie – powiedział Stanisław Krasny.

Przedmiotem szczególnej troski jest systematyczne podwyższanie standardów w oddziałach ginekologii, położnictwa i neonatologii niżańskiego szpitala.

W celu wsparcia diagnostyki planowany jest zakup nowych urządzeń medycznych m. in.:
ultrasonograf wielogłowicowy dla dorosłych
ultrasonograf dla noworodków
dodatkowy jezdny aparat rtg
kardiomonitory dla noworodków i dorosłych
kardiotokografy
detektory tętna płodu.

Jako ponadstandardowe wyposażenie oddziału noworodkowego, który obecnie posiada sprzęt zgodnie ze standardami dla II poziomu referencyjnego, zakupiony zostanie dodatkowy inkubator zamknięty, stanowisko do intensywnej opieki medycznej i lampy do fototerapii.

Obecnie oddział noworodkowy posiada:
4 inkubatory zamknięte
3 stanowiska do resuscytacji
2 stanowiska do intensywnej opieki medycznej
2 kardiomonitory
2 respiratory
1 stanowisko do wspomagania oddechu
2 lampy do fototerapii

– Ten ogromny wysiłek wkładamy po to, aby oddziały położniczy i noworodkowy były w pełni przygotowane do przyjmowania porodów oraz leczenia i pielęgnacji noworodków, w tym wcześniaków – powiedział dyrektor. – Oddziały położniczy i noworodkowy funkcjonują u nas bardzo dobrze i cieszą się dużym uznaniem. My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby porody były bezpieczne zarówno dla matek, jak i dla noworodków, a sam poród odbywał się w jak najmniejszym stresie i bez bólu.

W dalszej części dyrektor omówił drugi ważny problemem, który szpital chce rozwiązać, czyli przygotowanie warunków dla pacjentów przewlekle chorych.

Problem ten nabrzmiewa, znalazł także uznanie u WOŚP, która w tym roku grała m.in. na zakup urządzeń dla oddziałów geriatrycznych.

Do tej akcji my również mocno włączyliśmy się. Nasze zespoły ratownictwa medycznego czynnie uczestniczyły w szkoleniach dla seniorów we wszystkich gminach powiatu niżańskiego.

Na 3300 pacjentów leczonych w naszych oddziałach wewnętrznych ok.1800 to pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi. Długość życia się wydłuża i problem nabrzmiewa. W ubiegłym roku wśród hospitalizowanych pacjentów w oddziale wewnętrznym I znalazł się 98-latek, a w oddziale wewnętrznym II 105-latek.

Wystąpiliśmy z Panem Starostą w ubiegłym roku do wójtów i burmistrzów o wsparcie finansowe na utworzenie w szpitalu oddziału dla przewlekle chorych, niestety pomysł nie znalazł aprobaty, obecnie szukamy innych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia – poinformował Stanisław Krasny.

Na koniec dyrektor podkreślił, że wspólne działania szpitala i Zarządu Powiatu zmierzają ku temu, aby szpital niżański był nie tylko stabilnym miejscem pracy dla ok. 500 osób, przy tak wielkiej skali bezrobocia, ale żeby pacjenci byli jeszcze bardziej zadowoleni z poziomu leczenia i opieki we wszystkich naszych oddziałach.

Na zakończenie konferencji kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego Jerzy Piechnik omówił nowatorską, wprowadzoną przez siebie w niżańskim szpitalu metodę porodu w transie hipnotycznym w połączeniu z podtlenkiem azotu.


- Taki przekaz dedykuję wszystkim mieszkańcom naszego powiatu i innym, którzy chcieliby korzystać z naszych usług – podsumował dyrektor szpitala Stanisław Krasny.Link do artykułu na temat Porodów Bez Bólu.

http://szpital-nisko.pl/informacje-news-122.html