www.szpital-nisko.pl
1 lutego 2012 :: Podsumowanie inwestycji na położnictwo
 

Niżański szpital podsumował inwestycje w rozwój położnictwa


 

W ubiegłym roku niżańska porodówka zmieniła się nie do poznania. Najpierw zmodernizowano poradnię K i uruchomiono Niżańską Szkołę Rodzenia, później salę do porodów rodzinnych, a kilka miesięcy temu oddany został do użytku nowoczesny blok porodowy. Od dwóch lat przeprowadzane są porody w transie hipnotycznym. Ostatnio renesans przeżywa podtlenek azotu (Entonox), stosowany do łagodzenia bólu porodowego już od lat 80-tych. Zmiany nie ominęły również opieki nad noworodkiem.

W ostatnich latach zmiany, które zaszły na oddziale położniczym niżańskiego szpitala są ogromne. Dotyczy to zarówno prowadzenia porodów i stosowania metod łagodzenia bólu porodowego, a także infrastruktury i sprzętu.

Najbardziej nowatorską w regionie metodą łagodzenia bólu porodowego, wprowadzoną i stosowaną w niżańskim szpitalu od 2010 roku, jest poród w transie hipnotycznym (alfa-trans). Metoda ta zdobywa coraz więcej zwolenniczek wśród rodzących w niżańskim szpitalu.

Kobiety przygotowują się do takiego porodu w Niżańskiej Szkole Rodzenia przy poradni „K”, gdzie oprócz poznawania metod łagodzenia bólu porodowego, panie zdobywają wiedzę z zakresu fizjologii ciąży i porodu, opieki nad noworodkiem. Szkoła rodzenia promuje również gimnastykę dla ciężarnych.

-Wiedza i praktyka związane z rodzeniem powinny być ugruntowane głęboko w podświadomości – mówi lekarz Jerzy Piechnik, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Nisku, który zapoczątkował porody w hipnozie. -Przekazywanie tych informacji powinno odbywać się w warunkach zapewniających spokój i relaks. W podświadomości wielu kobiet oczekujących na poród, głęboko zakorzenione są negatywne stereotypy związane z rodzeniem, które należy wymazać z pamięci i zastąpić pozytywnymi obrazami.

Przygotowanie do porodu w alfa-transie obejmuje wszystkie elementy edukacji przedporodowej, między innymi relaks ogólny, nawiązanie kontaktu uczuciowego z nienarodzonym dzieckiem, ćwiczenia oddechowe, symulacja porodu zawarta w sugestiach hipnotycznych obejmująca edukację rodzącej od pojawienia się pierwszych skurczów aż do urodzenia dziecka.

-Z własnych obserwacji stwierdzam, że porody w transie relaksacyjnym przebiegały szybciej średnio o 4 godziny -dodaje lekarz Jerzy Piechnik - pacjentki były zrelaksowane, pozbawione lęku i strachu i nie wymagały podawania środków przeciw bólowych.

Dla kobiet, które potrzebują znieczulenia niżańska porodówka oferuje połączenie porodu w transie hipnotycznym z innymi metodami łagodzenia bólu porodowego. Obecnie dużą popularnością cieszy się stosowany już od lat 80-tych podtlenek azotu (Entonox - mieszanina tlenu i podtlenku azotu), zwany potocznie gazem rozweselającym. Jest to gaz działający przeciwbólowo i uspokajająco. Porody z zastosowaniem transu relaksacyjnego i podtlenku azotu przeprowadzane są w Nisku już od kilku miesięcy, z bardzo dobrym skutkiem.

Kobiety przygotowujące się do porodu mają do dyspozycji nowoczesny blok porodowy, oddany do użytku w ubiegłym roku. Na nowym bloku znajduje się sala porodowa z 2 stanowiskami, sala do porodów powikłanych oraz sala cięć cesarskich. Dla pań, które chcą rodzić w towarzystwie osoby bliskiej, oddział udostępnia salę porodów rodzinnych – do dyspozycji rodzącej (oprócz sali porodowej) jest pokój z łazienką, w którym może przebywać z osobą towarzyszącą przez cały czas porodu.

Z początkiem tego roku nastąpiła zmiana w zakresie opieki nad noworodkiem. Nawiązując do zasad szpitala przyjaznego dziecku, kobieta przebywa z dzieckiem od samego początku po porodzie. Wszystkie czynności pielęgnacyjne odbywają się na sali porodowej w obecności mamy. Dziecko zostaje przy mamie przez cały okres pobytu w szpitalu.

 
Z roku na rok w niżańskim szpitalu rodzi się coraz więcej dzieci. Wychodząc naprzeciw przyszłym mamom oddział jest stale wyposażany w nowoczesny sprzęt, a personel szuka i wprowadza nowe metody łagodzenia bólu porodowego i poprawy komfortu matki. Wszystko po to, aby poród, choć z natury trudny, przebiegał szybko, bezpiecznie i bez zbędnego bólu.
 
  Nakłady niżańskiego szpitala na inwestycje w rozwój położnictwa:
  - sala porodów rodzinnych – 100 tysięcy złotych
  - blok porodowy (przebudowa i wyposażenie) – prawie 1 milion złotych
  - otwarcie poradni „K” wraz z Niżańską Szkołą Rodzenia – 300 tysięcy złotychZdjęcia z nowego bloku porodowego i sali porodów rodzinnych