www.szpital-nisko.pl
18 listopada 2020 :: Dar od Firmy HAWANA Jerzy Różański.
SPZZOZ w Nisku otrzymał od firmy HAWANA  Sp. z o.o. w Nisku dar w postaci 30 pojemników 5 l. płynu do dezynfekcji rąk. Dar przekazał Prezes Zarządu Pan Jerzy Różański. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i otwarte serce na potrzeby naszego Szpitala.

Dyrekcja SPZZOZ w Nisku