www.szpital-nisko.pl
23 marca 2018 :: Nowy tomograf w niżańskim szpitalu.
W dniu 20.03.2018 roku w SPZZOZ w Nisku dokonano odbioru technicznego nowoczesnego tomografu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”.

Nowoczesny aparat tomografii komputerowej zapewni najwyższą jakość badań diagnostycznych pacjentów naszego Szpitala.
Zakup tomografu został sfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze środków Powiatu Niżańskiego.