www.szpital-nisko.pl
7 marca 2018 :: Otrzymaliśmy sprzęt medyczny od WOŚP.
SPZZOZ w Nisku otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny na wyposażenie Oddziału Dziecięcego i Nowordkowego.
Oddział  Dziecięcy otrzymał nowoczesny aparat USG typu HS 40, a Oddział Noworodkowy nowoczesny zestaw OtoRead do przesiewowego badania słuchu.Otrzymany wysokiej jakości sprzęt medyczny, poprawi jakość i poziom bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych naszym najmłodszym pacjentom.
W imieniu własnym i naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za otrzymaną pomoc.