www.szpital-nisko.pl
6 marca 2015 :: Zakończenie projektu

W dniu 30 stycznia 2015 roku została zakończona realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej(PSIM)”

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 559 772,21 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi –
2 046 424,90 zł.

W ramach projektu wykonano logiczną sieć komputerową oraz zakupiono sprzęt:
- zestawy komputerowe - 101 szt.
- drukarki sieciowe 14 szt.
- serwery 4 szt.
- oprogramowanie dla części medycznej i administracyjnej

Zrealizowany projekt zapewnia elektroniczną obsługę pacjentów i kontrahentów oraz służy wymianie informacji z komponentami PSIM