www.szpital-nisko.pl
21 września 2017 :: III Podkarpacka Konferencja Ratownictwa Medycznego w Ulanowie
W dniach od 15 do 17 września 2017 r., w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Galicja – Hotel Tanew w Ulanowie odbyła się trzecia już edycja Podkarpackiej Konferencji Ratownictwa Medycznego.
Tematyka konferencji obejmowała kliniczne zagadnienia medycyny ratunkowej, tematy związane z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. W tym roku uczestnicy, obok wykładów, wzięli udział w zajęciach praktycznych i warsztatach.
Zagadnienia, którym poświęcona była Podkarpacka Konferencja Ratownictwa Medycznego to między innymi hipotermia w praktyce zespołu ratownictwa medycznego, zdarzenia masowe, poród i przypadki nietypowe w praktyce ratowników, prawo dla ratowników medycznych, oraz współpraca z jednostkami wspomagającymi system ratownictwa medycznego.
W szkoleniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, głównie ratownicy medyczni, a także dyspozytorzy pogotowia, pielęgniarki i pielęgniarze z Podkarpacia. Na konferencji obecni byli również: przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Renata Lubera, Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, przedstawiciel Gminy Ulanów Sekretarz Magdalena Hasiak oraz Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPZZOZ w Nisku lek. Stanisław Grzybowski.
Jak co roku, konferencja zorganizowana była przez Oddział Pomocy Doraźnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, kierowany przez Jadwigę Bielecką. Dużą pomoc przy jej organizacji okazali ratownicy Konrad Lucewicz i Marcin Warchoł, którzy są pomysłodawcami przedsięwzięcia i którzy, od pierwszej edycji Konferencji, czynnie zajmują się jej organizacją.
Konferencja, jak zawsze, cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ ratownicy medyczni chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach, dzięki którym mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, a następnie wykorzystywać je w praktyce.
Patronat Honorowy nad III Podkarpacką Konferencją Ratownictwa Medycznego sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Polska Rada Resuscytacji i Polski Czerwony Krzyż.

Fot.: rni24.eu i nizanskie.info