www.szpital-nisko.pl
4 sierpnia 2020 :: Podziękowania dla Gmin Powiatu Niżańskiego.
SPZZOZ w Nisku otrzymał darowiznę sprzętu medycznego od Gmin Powiatu Niżańskiego w postaci następującego sprzętu:
- Gmina Krzeszów - 4 pompy infuzyjne o wartość 15 000 zł.
- Gmina Jeżowe - videolaryngoskop i medyczna prowadnica światłowodowa do videolarygoskopu o wartości 22 000 zł.
- Gmina i Miasto Ulanów - aparat do terapii HNFC i pulsoksymetr o wartości 28 242 zł.
- Gmina Harasiuki - zamgławiacz SV/BioEcospray o wartości 24 500 zł.
- Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - dofinansowanie zakupu aparatu do dializ i sfinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej pacjentów i personelu szpitala o wartości 30 000 zł.
W imieniu pacjentów i pracowników SPZZOZ w Nisku serdecznie dziękuję za ten dar.
W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa okazaliście Państwo całej społeczności Szpitala zrozumienie i wsparcie dające nam siłę do dalszej pracy i wiarę w dobro, które doświadczyliśmy. Raz jeszcze z serca dziękujemy.
Dyrekcja SPZZOZ w Nisku.