www.szpital-nisko.pl
9 marca 2016 :: Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych - AKTUALNE


AKTUALNEDyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku


na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)


ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:  • udzielane przez pielęgniarki i położne - NIEAKTUALNE

Data ogłoszenia: 16.05.2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 25.05.2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy - podmiot leczniczy
Wzór umowy - praktyka indywidualna
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  • z zakresu radiologii w pracowniach Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej  (opisywanie badań w siedzibie Oferenta) - nabór ciągły

Data ogłoszenia: 09.10.2015 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  • z zakresu radiologii w pracowniach Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej  (dyżur stacjonarny 24-godzinny) - nabór ciągły

Data ogłoszenia: 28.08.2015 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  • z zakresu pediatrii - nabór ciągły

Data ogłoszenia: 09.10.2015 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  • z zakresu ratownictwa medycznego (lekarz w zespole wyjazdowym S) - nabór ciągły

Data ogłoszenia: 09.10.2015 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych