www.szpital-nisko.pl
2 lipca 2020 :: Przy SPZZOZ w Nisku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej.
Od dnia 1 lipca 2020 roku, przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
W wyniku przeprowadzonego przez Oddział NFZ w Rzeszowie konkursu ofertowego, ogłoszonego w marcu 2020 roku, SPZZOZ w Nisku został wyłoniony, jako realizator, i zawarł stosowną umowę, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie. Ośrodek znajdować się będzie w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku przy ul. Wolności 54.
W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologa, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego. Opieką objęte będą dzieci i młodzież z Powiatów Niżańskiego oraz Stalowowolskiego.
- Utworzenie tego Ośrodka, to bardzo ważna inicjatywa, która zabezpieczy prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży z dwóch powiatów. Co ważne świadczenia zdrowotne udzielane będą bez skierowania lekarskiego, jako pierwsza reakcja na pogorszenie się stanu psychiki, bez konieczności wdrażania hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych, która często jest trudnym doświadczeniem dla młodych osób. Pomimo tego, iż utworzony Ośrodek znajdować się będzie w strukturach SPZZOZ w Nisku, to, jako przedstawiciel podmiotu tworzącego, deklaruję pomoc w rozpoczęciu funkcjonowania tej ważnej instytucji, czy to poprzez pośrednictwo we współpracy Ośrodka ze szkołami, czy też poprzez wsparcie doposażenia bazy niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Jesteśmy w stałym kontakcie odnośnie organizacji tego przedsięwzięcia z Dyrekcją Szpitala oraz osobami, które będą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach Ośrodka – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.
Nowy model wsparcia ma na celu stworzenie trzypoziomowego systemu opieki dla dzieci i młodzieży. Pierwszy poziom – Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Drugi poziom to Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym można skorzystać z porady psychiatry. Trzeci poziom to Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (oddział psychiatryczny).
Według założeń nowego modelu, Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży mają sprawić, żeby opieka specjalistów była jak najbardziej przyjazna dla dzieci i młodzieży, dostępna, przystosowana do danego przypadku, włączająca w pomoc dziecku jego bliskich. Celem jest to, żeby problemy dzieci i młodzieży były w pierwszej kolejności diagnozowane, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Dzieci i nastoletnia młodzież zostanie otoczona jak najlepszą opieką psychologiczną i terapeutyczną. Według tej koncepcji, psycholog i psychoterapeuta, powinien być stale dostępny w środowisku dziecka.