www.szpital-nisko.pl
24 lutego 2017 :: Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jeżowe
Dzięki hojności Rady Gminy Jeżowe Szpital otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu medycznego.
Z otrzymanych środków finansowych zakupiono aparat do elektrokoagulacji z funkcją waporyzacji dla Oddziału Ortopedycznego.

W imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala wyrażamy wdzięczność Radzie Gminy Jeżowe i Wójtowi Gminy Panu Markowi Stępakowi za okazaną pomoc i życzliwość.