www.szpital-nisko.pl
12 czerwca 2019 :: Ograniczenie przyjęć pacjentów w Przychodni Specjalistycznej.

Szanowni Pacjenci

Informujemy, że z dniem 17.06.2019 r. do 19.07.2019 r. Powiatowy Szpital
im. PCK w Nisku zmuszony jest do ograniczenia przyjmowania pacjentów
w Przychodni Specjalistycznej na ul. Wolności 54.


Przyczyną ograniczenia przyjęć do specjalistów są prace termomodernizacji budynku Przychodni.

Poradnie nieczynne w dniach 17.06 - 28.06.2019 r:
- poradnia urologiczna,
- poradnia neurologiczna,
- poradnia diabetologiczna,
- poradnia onkologiczna,
- poradnia alergologiczna,
- poradnia gastroenterologiczna,
- poradnia Chirurgiczna - przyjęcia na Izbie Przyjęć w poniedziałek i środę
w godz.08:00 - 14:00,
- poradnia Ortopedyczna - przyjęcia na Izbie Przyjęć w wtorek i piątek
w godz. 08:00 - 14:00.

Poradnie nieczynne w dniach 08.07 - 19.07.2019 r:
- poradnia chorób płuc,
- fizykoterapia.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W przypadku porad planowych prosimy o planowanie porad po okresie remontu.