www.szpital-nisko.pl
24 lutego 2017 :: Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Rudnik nad Sanem
Dzięki hojności Rady  Miejskiej w Rudniku nad Sanem Szpital otrzymał dotację w wysokości 45 000 zł.
Z otrzymanych środków finansowych dofinansowano zakup USG na Oddział Chirurgiczny, przystawkę do biopsji prostaty do aparatu USG w Poradni Urologicznej  oraz wykonano remont łazienki  Przychodni Specjalistycznej w Rudniku nad Sanem.

W imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala wyrażamy wdzięczność Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem i Burmistrzowi  Panu Waldemarowi Grochowskiemu za okazaną pomoc i życzliwość.