www.szpital-nisko.pl
28 lipca 2020 :: Dyrektor Paweł Błasiak kończy kierowanie SPZZOZ w Nisku.
Pan Dyrektor Paweł Błasiak kończy pracę w naszym Szpitalu i przechodzi na stanowisko dyrektora do innej placówki ochrony zdrowia.
Życzymy Panu Dyrektorowi sukcesów w dalszej pracy zawodowej dziękując za współpracę na różnych płaszczyznach funkcjonowania naszego Zakładu.

Współpracownicy