www.szpital-nisko.pl
9 stycznia 2017 :: Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Nisko
Dzięki hojności Rady Miejskiej w Nisku Szpital otrzymał dotację w wysokości 360 000 zł. na zakup sprzętu medycznego.
Z otrzymanych środków finansowych zakupiono Aparat RTG Ramię C dla Oddziału Ortopedycznego oraz aparat USG dla Oddziału Chirurgicznego.


W imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala wyrażamy wdzięczność Radzie Miejskiej w Nisku i Burmistrzowi Gminy i Miasta  Nisko Panu Julianowi Ozimkowi za okazaną pomoc i życzliwość.