www.szpital-nisko.pl
19 kwietnia 2017 :: Otrzymaliśmy sprzęt medyczny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
SPZZOZ w Nisku otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny na wyposażenie Oddziału Dziecięcego.
Oddział otrzymał:
- 12 łóżek rehabilitacyjnych z szafkami przyłóżkowymi,
- 3 łóżka elektryczne z szafkami przyłóżkowymi,
- 10 łóżek dziecięcych rehabilitacyjnych z szafkami przyłóżkowymi,
- 2 pulsoksymetry,
- 6 pomp infuzyjnych.Otrzymany wysokiej jakości sprzęt medyczny, poprawi jakość i poziom bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych naszym najmłodszym pacjentom.
W imieniu własnym i naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udzielone wsparcie.