www.szpital-nisko.pl
4 lutego 2020 :: „Dieta Mamy”
Program pilotażowy - Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - „Dieta Mamy”

Główne cele pilotażu to:
- podniesienie jakości żywienia pacjentek,
- zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji,
- zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
- wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie właściwego odżywiania.

W ramach programu kobieta w ciąży i w okresie poporodowym przebywająca w oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala otrzymywać będzie 5 posiłków dziennie. Zgodę na udział w programie można wyrazić przy przyjęciu lub w trakcie trwania pobytu. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacja Programu. Do Programu włączane są tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej. W dniu wypisu pacjentka otrzymuje ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta z uwagami jest przekazana dietetykowi.
Pacjentka ma możliwość wsparcia ze strony dietetyka z zakresu żywienia w ciąży lub po porodzie zarówno w trakcie hospitalizacji, jak i możliwość kierowania pytań drogą elektroniczną w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie.
Menu posiłków będzie publikowane co tydzień na stronie internetowej szpitala. Na stronie zamieszczony będzie również harmonogram konsultacji dietetycznych.
Pozostałych informacji udziela dietetyk Szpitala – Bernadetta Leszczyńska, kontakt e-mail: dietetyk@szpital-nisko.pl
Zachęcamy także do korzystania ze strony internetowej www.ncez.pl zawierającej materiały edukacyjne dotyczące prawidłowego odżywiania. Dodatkowo można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl