www.szpital-nisko.pl
7 kwietnia 2014 :: List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Światowego Dnia Zdrowia.