www.szpital-nisko.pl
11 sierpnia 2014 :: Konkurs ofert

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
 

OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielenie świadczeń z zakresu:

badań histopatologicznych i cytologicznych oraz wykonywanie sekcji zwłok

 

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, projekt umowy i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie SPZZOZ w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1 pok. 16 w godz. 7.00-14.30 lub na stronie internetowej http://szpital-nisko.pl/przetargi-konkursy_ofert.html