www.szpital-nisko.pl
24 września 2020 :: Rozliczenie otrzymanych środków finansowych i darowizn na walkę z SARS-CoV-2.
Pragniemy przedstawić rozliczenie pozyskanych środków finansowych i darowizn rzeczowych na walkę z wirusem SARS-CoV-2, otrzymanych od osóbb fizycznych, sponsorów i instytucji.
Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego w walce z wirusem oraz na środki ochrony indywidualnej pacjentów i pracowników szpitala, zgodnie z poniższym zestawieniem.
W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa okazaliście Państwo całej społeczności Szpitala zrozumienie i wsparcie dające nam siłę do dalszej pracy i wiarę w dobro, które doświadczyliśmy.
W imieniu pacjentów i pracowników SPZZOZ w Nisku serdecznie dziękuję za te dary.

Dyrekcja SPZZOZ w Nisku