www.szpital-nisko.pl
22 czerwca 2020 :: SPZZOZ w Nisku zatrudni osobę na stanowisku terepeuty środowiskowego.
Osoba ma spełniać min. jedno z poniższych kryteriów:
- tytuł zawodowy - terapeuta środowiskowy, lub
- osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.), lub
- osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub
- osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą min. 2 lata.
Wymiar czasu pracy i rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia.
Kontakt: Dział Kadr tel. 15 841 67 11
Adres: SPZZOZ w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko.