www.szpital-nisko.pl
9 czerwca 2011 :: Porody bez bólu
 

W połowie 2010 roku Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Nisku rozpoczął realizację programu "Rodzić bez bólu", opartego na transrelaksacji hipnotycznej jako niefarmakologicznej metodzie znoszenia bólu porodowego.

Ciekawy artykuł na temat programu i jego efektów ukazał się w Gazecie Wyborczej pod adresem http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34975,9744190,W_Nisku_kobiety_rodza_w_hipnozie__I_sobie_to_chwala.html


Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie oddziału ginekologiczno-położniczego lub pod nr tel. /15/ 84-16-754