www.szpital-nisko.pl
9 października 2012 :: Medal za Długoletnią Służbę


W dniu 8 października 2012 roku dyrektor niżańskiego szpitala Stanisław Krasny otrzymał z rąk wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

O nadanie tak zaszczytnego medalu wnioskowali Starosta Niżański i Wojewoda Podkarpacki.

Jednocześnie z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, przypadającego na dzień 13 października, srebrny Medal za Długoletnią Służbę z rąk Wojeowdy Podkarpackiego otrzymała Kierownik Działu Pomocy Doraźnej SPZZOZ w Nisku Pani Jadwiga Bielecka.

Medal jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W systemie starszeństwa polskich odznaczeń medal ten zajmuje miejsce za Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Medal za Długoletnią Służbę jest odznaczeniem cywilnym z okresu II Rzeczpospolitej. Został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku, następnie odnowiony ustawą w 2007 roku.