www.szpital-nisko.pl
15 grudnia 2011 :: Zakończony projekt
 

Podsumowanie rozbudowa szpitala

Etap I
- wykonanie dokumentacji technicznej (479.460,00 zł)
- rozbudowa stan „0” - fundamenty, podpiwniczenie przykryte stropem (887,1 m2 - 753.403,30 zł)
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudową: sieć c.o. - 24 mb, kanalizacja - 696 mb, linie energetyczne - 784 mb i teletechniczne - 140 mb (1.320.485,62 zł)
- przebudowa ciągów komunikacyjnych (4411m2) i budowa parkingów (2364m2) - 789.064,84 zł
Razem: 3.342.413,76 zł

Etap II
- „stan surowy zamknięty” (4 kondygnacje, dach, stolarka okienna zewnętrzna - 3650m2, 20573m3) - 3.330.276,41 zł

E
tap III
- budowa podjazdów dla transportu sanitarnego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 1445 m2, 664.000,00 zł

Etap IV
Podstawowy zakres robót obejmował:
instalacje: c.o. i wodno-kanalizacyjne, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, technologiczne, rozdzielnia główna, linie kablowe, teletechniczne, sygnalizacji pożaru, siłowe i gniazd wtykowych, oświetlenia, zasilające wentylację i sterowanie, montaż dwóch wind i roboty wykończeniowe (tynki i okładziny, podłoża i posadzki, stolarka wewnętrzna, ślusarka, sufity podwieszane i malowanie oraz zabezpieczenie ścian i drzwi przed uszkodzeniami).
Koszt wykonania wyniósł 11.627.650,00 zł

Nowy pawilon szpitala przeznaczono na : Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii,Oddział Chirurgii z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym, Centralną Sterylizatornię, Centralną Izbę Przyjęć. 

W części istniejącej szpitala:
- przebudowano trakt porodowy dla oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego,
- przebudowano oddział dziecięcy z połączeniem korytarzem z częścią rozbudowywaną,
- przebudowano Położnicza Izbę Przyjęć na Poradnię Neonatologiczną,
- przebudowano pomieszczenia dla tomografu komputerowego,
-zaadaptowano pomieszczenia po przeniesionym Oddziale Chirurgii dla Oddziału Wewnętrznego I z salami intensywnego nadzoru dla pacjentów kardiologicznych, połączenie korytarzem z częścią rozbudowywaną,
- przebudowano szyb windowy oraz wymieniono dźwig towarowy na osobowy i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- wymieniono grzejniki w budynku szpitala.

Ogółem wartość projektu wyniosła 20.821.766,31 zł, w tym:
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego - 4.955.950,27 zł,
- środki Powiatu Niżańskiego - 7.621.893,19 zł
- środki SPZZOZ - 8.243.922,85 zł