www.szpital-nisko.pl
30 kwietnia 2020 :: Szpital otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości.

SPZZOZ w Nisku aplikował do Ministra Sprawiedliwości o realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości” i otrzymał na realizacje przedmiotowego zadania kwotę 50000 zł. Całkowity koszt realizacja zadania wyniesie 59940 zł.  z czego kwota 9940 zł. to środki własne Szpitala.
Umowa na realizację tego zadania została podpisana w dniu 16 kwietnia 2020 roku. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione 3 kardiomonitory.