www.szpital-nisko.pl
3 stycznia 2017 :: Nowoczesny ambulans w niżańskim szpitalu

W dniu 30.12.2016 roku został włączony do systemu ratowniczego nowo zakupiony ambulans sanitarny wykonany na bazie pojazdu FIAT DUCATO. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Kazimierz Hara proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Nisku.
W uroczystości wziął udział Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, Radni Powiatu Niżańskiego i pracownicy Szpitala.Ambulans sanitarny został zakupiony ze środków finansowych otrzymanych z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 300 000 zł i z Rady Powiatu Niżańskiego w wysokości 136 380 zł. Za otrzymane finansowanie serdecznie dziękujemy Wojewodzie Podkarpackiemu Pani Ewie Leniart oraz Staroście Powiatu Niżańskiego Panu Robertowi Bednarzowi i Radzie Powiatu Niżańskiego.

Ten nowoczesny, w pełni wyposażony pojazd ratowniczy razem z doskonale przygotowanymi zespołami ratowniczymi, służyć będą mieszkańcom Powiatu Niżańskiego niosąc pomoc i ratując życie.