www.szpital-nisko.pl
1 kwietnia 2015 :: Podziękowania dla Stanisława Krasnego
Po blisko trzynastu latach kończy Pan pracę w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Choć nie wszyscy rozumieją dlaczego, odchodzi Pan bo tak trzeba.
Szanujemy tą decyzję, chociaż trudno się z nią pogodzić.

Pragniemy gorąco podziękować za to, że:
- nie wymagał Pan od nas więcej niż od siebie
- nie był Pan szefem przeciętnym, ani złym
- nie był Pan „zawsze w delegacji”
- nie wymienił nas Pan na młodszych i piękniejszych.

Z całego serca życzymy, aby spotkał Pan jeszcze wielu ludzi, którzy kiedyś będą
dziękować tak, jak my dzisiaj.

Niech dopisuje Panu zdrowie, pogoda ducha i pogoda za oknem.

Wszelkiej pomyślności w dalszej podróży

życzą

Pracownicy SPZZOZ w Nisku