www.szpital-nisko.pl
30 marca 2018 :: Nowa aparatura medyczna w niżańskim szpitalu.
W ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”, został zakupiony sprzęt do diagnostyki obrazowej dla naszego Szpitala: aparat USG dla Centralnej Pracowni USG oraz aparat USG i aparat RTG przyłóżkowy dla Oddziału AiIT.


Zakup  sprzętu diagnostycznego został sfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze środków Powiatu Niżańskiego.