www.szpital-nisko.pl
4 października 2006 :: Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej
 
 
Spotkanie Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Nisku rozpoczęło się od sprawozdania z bieżącej działalności placówki. Stanisław Krasny, dyrektor SPZZOZ, przedstawił sytuację finansową zakładu oraz postępy inwestycyjne przy budowie nowego pawilonu.

Rada wyraziła zgodę na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek o zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej na oddziały szpitala.

W związku z tym, że było to ostatnie posiedzenie obecnego składu Rady, przewodniczący Jan Zań oraz Stanisław Krasny podziękowali sobie za czteroletnią współpracę.

Po zakończeniu zebrania dyrektor zaprosił członków Rady na plac budowy nowego pawilonu.Członkowie ustępującej Rady Społecznej:
   
    1. Jan Zań - przewodniczący
    2. Kazimierz Kosturek
    3. Jan Oleksak
    4. Czesław Pawlikowski
    5. Alina Rainer
    6. Stanisław Sagan
    7. Mirosław Siek
    8. Lucjan Tabasz
    9. Mirosław Waniewski
  10. Antoni Fila
  11. Stanisław Radewicz