www.szpital-nisko.pl
12 maja 2009 :: Umowa na dostawę tomografu podpisanaW dniu 12 maja br. została podpisana umowa na dostawę i montaż 16-rzędowego tomografu komputerowego 
dla naszego szpitala. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetarg wygrała
firma Siemens Polska Sp. z o.o.

Tomograf wraz z wyposażeniem oraz adaptacja pomieszczenia kosztować będą blisko 2 miliony złotych, z czego
120 tysięcy pochodzi z dotacji Starostwa Powiatowego w Nisku, pozostała część to środki własne szpitala.


Pierwsze badania planowane są już na sierpień tego roku.
  Fot: Stanisław Krasny - dyrektor Szpitala Powiatowego w Nisku i Jerzy Pawłowski - przedstawiciel 
         Siemens Polska Sp. z o.o. po podpisaniu umowy na dostawę tomografu.