www.szpital-nisko.pl
1 kwietnia 2015 :: Podziękowania dla Pana Stanisława Krasnego Dyrektora SPZZOZ w Nisku
Z dniem 31 marca 2015 r. Pan Stanisław Krasny przestał pełnić funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Funkcję tę pełnił od 2002 roku. W roku 2013 został ponownie wybrany w drodze konkursu na to stanowisko.
Wyrazy uznania i podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w czasie pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku oraz za pracę na rzecz zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Powiatu Niżańskiego złożyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, przekazując na ręce Dyrektora stosowny grawerton i kwiaty.

Dzięki działaniom i wysiłkowi Dyrektora Stanisława Krasnego udało się przeprowadzić wiele korzystnych dla szpitala przedsięwzięć i inwestycji. W roku 2003 przeprowadzona została udana restrukturyzacja, która uchroniła szpital przed likwidacją. W latach 2006-2011 dostosowano szpital do wymogów sanitarnych i prawnych, gdzie na szczególną uwagę zasługuje budowa nowoczesnego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. Szpital sukcesywnie doposażano w aparaturę medyczną co pozwoliło na podniesienie poziomu diagnostycznego.
W roku 2011 podczas otwarcia nowego skrzydła szpitala Dyrektor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego.