www.szpital-nisko.pl
25 października 2018 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń.
Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Poradni Chirurgii Ogólnej;
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym wraz z kierowaniem;
4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Ortopedycznym i Poradni Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej.

Do pobrania: