www.szpital-nisko.pl
1 października 2009 :: Stół chirurgiczny od PZU


Powrzechny Zakład Ubezpieczeń na Życie w ramach realizacji programu prewencji, przekazał na rzecz Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku kwotę 20 tysięcy złotych.

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu stołu chirurgicznego dla szpitalnej izby przyjęć.