www.szpital-nisko.pl
25 kwietnia 2020 :: Dar Biskupa Sandomierskiego dla SPZZOZ w Nisku.